Contact me

minna.pyykko@yle.fi

tel: +358 40 7076688